Kompaniýa syn

bc (1)

2002-nji ýylda döredilen “Wavelength Opto-Electronic”, dünýädäki müşderilerimize optiki dizaýn, önümçilik we tehniki goldawy doly birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kompaniýa.13000 inedördül metrden gowrak meýdany bolan Nanjing, Jiangning Hushu senagat parkynda tolkun uzynlygy opto-elektroniki ýerler, “müşderi, hil, täzelik we netijelilik” esasy gymmatlyklaryna eýerýäris, “tolkun uzynlygyny giňeltmek” wezipesini ýerine ýetirýäris, we “dünýä fotonika pudagynda öňdebaryjy bolmak” baradaky düşünjämize öňe gitmek.

Guruldy

2014-nji ýylda kompaniýamyz Milli paýnamalar bir Exchangeasynda we kotirovkalarda (NEEQ) üstünlikli sanawda görkezildi.2016-njy ýylda infragyzyl bölüm we EFID döredildi, bu soňky 4 ýylda her ýylda 50% -den gowrak ösdi.

Sebit
logo-e
Hyzmat
%
bc (2)

Tolkun uzynlygy infragyzyl, ýokary hilli optika pudagynda esasy başarnyklary döredýär.Önümçilik kuwwatymyz materialyň ösmegi, kesilmegi, üweýşi, ýalpyldawuklygy, göwher öwrülişi, galyplary, sanjym galyplary, inçe film örtükleri, gurnama we hil barlagynyň ähli prosesini öz içine alýar.Kompaniýa ISO9001 hil ulgamyndan we ISO14000 daşky gurşaw ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Önümlerimiz howpsuzlyk we gözegçilik, senagat gözegçiligi, durmuş ylymlary, güýç gözegçiligi we beýleki programmalarda giňden ulanylýan infragyzyl kesgitleme tehnologiýasyna girýär.Tolkun uzynlygynda 100,000 inedördül arassa otagdan 5000 inedördül metr we optiki çalt prototip ussahanasy 1000 inedördül metr bar.Perkin Elmer spektrofotometri, Talysurf PGI profilimetrleri, LUPHOScan kontakt däl profilometrler, Zygo interferometri, Optikos LensCheck ulgamy, Image Science MTF synag skameýkasy, daşky gurşaw synag otaglary ýaly hil kepillendiriş gurallarynyň doly hatary bilen, her optiki önümiň hilini üpjün edýäris.

Önümçilik, synag we ölçeg we hil gözegçiligi üçin öňdebaryjy enjamlarymyz we maşynlarymyz, optiki nou-hau tejribämiz we infragyzyl optikany sazlamaga mätäç müşderä gowy goldaw berip bileris.Şeýle hem, öz islegiňiz boýunça tekjäniň daşynda standart linzalaryň uly sanawyny gurduk.Tolkun uzynlygy infragyzyl infragyzyl optika üçin bir dükan bolup biler.

EFID, infragyzyl görüşi ajaýyp ediň.
Tolkun uzynlygy, infragyzyl optika üçin iň gowy hyzmatdaşyňyz.

DSC03668
DSC03715
DSC03714