Optiki dizaýn

P (1)
P (2)

Meýdanda 20 ýyla golaý wagt, optiki nou-hau boýunça uly tejribe we tejribe toplap, müşderimize optiki gurnamalaryň we ulgamlaryň ajaýyp dizaýny bilen üpjün edip bileris.

Zemax-yň Hytaýda resmi paýlaýjysy bolup, ýurduň her çärýeginde diýen ýaly başlangyç we uly ulanyjylara Zemax okuw kurslaryny hödürleýäris.Dürli ugurlardaky köp sanly optiki dizaýnerler bilen aragatnaşyk arkaly mugallymlarymyz dürli usullar we amalyýetler bilen tanyş.

Tolkun uzynlygyndaky optiki programmalaryň dürli ugruna ünsi jemleýän 15-den gowrak tejribeli optiki inersener bar;diňe bir optiki dizaýny ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, indiki obýektiw ýasamaga, gurnamaga, synagdan geçirmäge we ulgam integrasiýasyna hem gatnaşýar.

Dürli şekillendiriş linzalaryny (UV, görünýän, infragyzyl), yşyklandyryjy ulgamlary, lazer ulgamlaryny, AR / VR, HUD we standart däl optiki ulgamlary dizaýn edip bileris.Şeýle hem, isleg boýunça optiki ulgamyň gurluş we mehaniki dizaýnyny edip bileris.