Bilim

 • Go into thermal imaging and know thermal imaging!

  Malylylyk şekillendirişine giriň we termiki surata düşüriň!

  Objectshli jisimler temperaturasyna görä infragyzyl energiýany (ýylylygy) çykarýarlar.Bir jisimiň çykarýan infragyzyl energiýasyna termiki signal diýilýär.Adatça, bir zat näçe yssy bolsa, şonça-da radiasiýa çykýar.Malylylyk şekillendirijisi (termiki şekillendiriji hem diýilýär) aslynda termiki datçik bolup biler ...
  Koprak oka
 • How far can I see with thermal camera?

  Malylylyk kamerasy bilen näçeräk görüp bilerin?

  Dogrusy, bu ýerlikli sorag, ýöne ýönekeý jogap ýok.Netijelere täsir edip biljek köp faktor bar, meselem, dürli howa şertlerinde ýapyşmak, termiki detektoryň duýgurlygy, şekillendiriş algoritmi, ölen ýer we arka sesleri we maksatly arka ...
  Koprak oka