Gözleg we barlag topary

image5
image4
image3
image2
image1

Tolkun uzynlygynyň 400-den gowrak işgäri bar, şol sanda 78 tehnik we inersener, olaryň arasynda 4 lukman we 11 magistr derejesi bar.Şeýle hem, “Wavelength Singapore” -da 40 sany daşary ýurtly işgär we Koreýada, Japanaponiýada, Hindistanda, ABŞ-da we ş.m.
Tolkun uzynlygy gözleg merkezleri şulary öz içine alýar: optiki R&D otagy, elektromehaniki gözleg we otag, gurluş R&D otagy, programma üpjünçiligi gözleg otagy, täze önüm R&D otagy, daşary ýurt gözleg bölümi we global tehniki goldaw merkezi.
Tolkun uzynlygy gözleg merkezi, Nanjing şäheri tarapyndan ykrar edilen in engineeringenerçilik tehnologiýa merkezi, kärhana tehnologiýa merkezi we aspiranturadyr.Gözleg we barlag merkezi lazer optikasyna, infragyzyl optika, opto-mehaniki çözgütlere, programma üpjünçiliginiň dizaýnyna, energiýanyň täzelenmegine we ş.m. üns berýär hyzmatdaşlyk etmek we ýol görkezmek, käbir ylmy we tehnologiki üstünlikleri degişli kärhanalara geçirmek üçin uly zehinler.Merkeziň optiki dizaýn tehnologiýasy ýurtda öňdebaryjy bolup, iri gözleg institutlary we kärhanalary üçin ajaýyp dizaýn çözgütleri we müşderiler üçin yzygiderli çözgütler hödürleýär.

Gözleg we barlag toparynyň ýolbaşçylary

image61

Jenny Zhu
Tehniki telekeçi
Bakalawr, Zhejiang uniwersiteti
EMBA, Singapuryň Milli uniwersiteti

image71-circle

Dr. Çarlz Wang
Nanjing ýokary derejeli zehinler programmasy
Ylymlaryň doktory, Şanhaý Tehniki Fizika Instituty, Hytaý Ylymlar akademiýasy
Mikroelektronika merkeziniň dolandyryjysy, Temasek Politehniki

aaa1-circle

Gary Wang |
Ylmy barlaglar boýunça wise-prezident
Magistr, Nanjing Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti
Uly harby işde iş tejribesi

image91-circle

Kuanmin Li
Örtük hünärmeni
Magistrler, Huazhong Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti
Optiki örtügiň gözleginde iri köpmilletli kompaniýada iş tejribesi

image101-circle

Wade Wang
Tehniki müdir
Bakalawr, Zhejiang uniwersiteti
Uly optoelektronik kompaniýada iş tejribesi

image111-circle

Larry Wu
Önümçilik prosesi müdiri
Optikany takyk işlemek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe
Uly optiki kompaniýada iş tejribesi