Nearakyn infragyzyl topar şekillendiriş üçin NIR obýektiw

Nearakyn infragyzyl topar şekillendiriş üçin NIR obýektiw

LSW017206000


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

Infragyzyllygyň golaýynda, adam gözleri bilen görüp boljak spektral diapazonyň daşynda ýerleşýän infragyzyl toparyň bir bölegi ýerleşýär.Görünýän yşyklardan has uzyn tolkun uzynlygy bilen, NIR çyralary duman, tüsse we beýleki atmosfera şertlerine aralaşyp biler.Uzyn tolkun uzynlygyndaky MWIR ýa-da LWIR ýagtylygyndan tapawutlylykda, NIR görünýän ýagtylyga meňzeýän şöhlelenýän energiýa.

Infakyn infragyzyl obýektiw (NIR obýektiw) ýakyn infragyzyl sebit üçin optimallaşdyrylan infragyzyl linza.Atmosfera siňdirişi sebäpli, diňe infragyzyl zolagyň belli bir sebitinde ýagtylyk howadan geçip, infragyzyl programmalarda ulanylyp bilner.NIR obýektiwimiz, infragyzyl penjiräniň golaýynda işlemek üçin niýetlenendir we infragyzyl detektoryň (900-1700 nanometr) golaýynda ulanylýar.NIR şekillendiriş ulgamynda adam gözleri ýaly rol oýnaýan gaty möhüm komponent.Gowy NIR linzasy bolmasa ulgamyňyzda aýdyň görüş bolmazdy.

Tolkun uzynlygy infragyzyl, ýakyn difraksiýa bilen çäklendirilen öndürijilikde NIR obýektiwini üpjün edýär.Linzalarymyzyň hemmesi iň gowy hilini üpjün etmek üçin berk optiki / mehaniki öndürijilik we daşky gurşaw synaglaryndan geçerdi.

Adaty önüm

6mmx5000-3.9um NIR datçigi üçin 17mm FL, F # 2.0, kesgitlenen fokus

LSW017206000
outline drwaings

Aýratynlyklary:

Infakyn infragyzyl detektora ýüz tutuň (900-1700nm)

LSW017206000

Fokal uzynlyk

17mm

F / #

2.0

Tegelek Fov

79.2 ° (D)

Spektral aralyk

900-1700nm

Fokus görnüşi

El bilen fokus

BFL

Baýonet

Dag görnüşi

 

Detektor

6000x4000-3.9um

Haryt sanawy

Infragyzyl obýektiwiň ýanynda

EFL (mm)

F#

FOV

Tolkun uzynlygy

Fokus görnüşi

BFD (mm)

Dag

Detektor

12.5mm

1.4-16

37˚ (D)

900-1700nm

El bilen fokus

C-Dag

C-Dag

KCD-12.5um

17mm

2

79.2˚ (D)

900-1700nm

El bilen fokus

F-Baýonet

F-Baýonet

6000X4000-3.9um

50mm

1.4

22.6˚ (D)

900-1700nm

Bellenen fokus

21.76

M37X0.5

640X480-25um

75mm

1.5

15.2˚ (D)

900-1700nm

El bilen fokus

C-Dag

C-Dag

640X480-25um

100mm

2

11.4˚ (D)

900-1700nm

El bilen fokus

C-Dag

C-Dag

640X480-25um

200mm

2

5.7˚ (D)

900-1700nm

El bilen fokus

17.526

M30X1

640X480-25um

Bellik:

1. Bu önümiň tehniki talaplaryňyza laýyk bolmagy.Gerekli aýratynlyklaryňyzy bize habar beriň.

LSW12.514
LSW12.514-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Tolkun uzynlygy 20 ýyl bäri ýokary takyk optiki önümleri bermäge gönükdirilendir